top of page
Vyhledat

Jaký je formát tohoto vzdělávání?

Aktualizováno: 6. 2. 2020


Kolaborativní vzdělávací společenství (collaborative learning community) je formát vzdělávání v duchu zásad kolaborativního přístupu, kterého se snažíme v Možnostech dialogu co nejvíc držet.


Kolaborativní vzdělávání je založeno na představě, že nemůžeme nikoho učit, jak být správným terapeutem, sociálním pracovníkem, poradcem nebo jiným odborníkem. Nemůžeme ani dost dobře vybrat, co a kdy by se jednotliví členové skupiny měli naučit. Čemu naopak věnujeme velkou pozornost je prostředí, přesněji konverzační prostor, v kterém se členové mohou obohatit a najít si svou cestu, jak se stát terapeutem nebo třeba výzkumníkem. Věříme, že tento proces povede členy skupiny k tomu, aby převzali zodpovědnost za své vlastní učení a stali se tak jeho architekty.


Tento formát vzdělávání se liší od klasické představy vzdělávání jako hierarchického aktu, kde je jasně dáno rozložení rolí učitelů a jejich žáků. Naopak facilitátoři zde mají takovou roli, aby udrželi dialog v chodu. Aby všechny hlasy ve skupině byly slyšet a vstoupily do vzájemné interakce. V základu tohoto přístupu tak vidíme především ocenění různosti přístupů a názorů, jejich vzájemný respekt a toleranci. Tímto způsobem také facilitujeme veškerou spolupráci v rámci skupiny.


Filozofie kolaborativního vzdělávacího společenství vychází z toho, že vědění je fluidní a společné, neodděluje tedy ty, co vědí a ty, kteří nevědí. V rámci postmoderního přístupu chápe jazyk a vědění jako vztahové prostředky, které se vzájemnou interakcí dále proměňují. Podobně chápeme ústřední roli facilitátorů v tom, aby zajišťovali dynamické komunikační prostředí. V něm může dojít ke vzájemnému sdílení a tvoření. Ideálním cílem takového vzdělávání je pak pro nás to, aby členové skupiny vytvořili takové vztahy, kontexty a procesy, ze kterých vzejdou nové úhly pohledu, jazyk a vědění. Z této nově vzniklé kvality se pak navzájem mohou všichni učit a vzájemné vzdělávat.


Podobně jako celému postmodernímu hnutí je i tomuto konceptu vzdělávacího společenství vlastní reflexe. Reflexe našich východisek, toho co od programu očekáváme, co očekáváme od sebe navzájem, od facilitátorů a přednášejících. Věříme, že tak můžeme lépe vybrat a adresovat obsah programu a vytvořit tak vzdělávací agendu šitou na míru konkrétní skupině.

Comentários


bottom of page