top of page

OHLASY ABSOLVENTŮ

"Když jsem se do MODI přihlašovala, nebyla jsem si úplně jistá o co vlastně jde a jestli je to můj šálek kávy. Velmi rychle jsem zjistila, že si z něj každý může odnést to co potřebuje pro profesní, osobní i studijní život. Pevně věřím, že budu z nabytých zkušeností ještě hodně dlouho čerpat."  (Jana, pracovnice v sociálních službách/ studentka)

“MODI mě obohatilo hlavně v mém přístupu ke klientům a kolegům, i k mým vztahům v osobním životě a celkově ke světu. Vnímám se teď jako více respektující k odlišným pohledům, otevřenější ve spolu-vytváření a citlivější v používání jazyka i naslouchání.”

(Klára Sukaná, školní psycholožka)


"Poznal jsem v kurzu skvělé lidi, změnil se můj pohled na ustálené vidění světa, uvědomil jsem si, že se dá pracovat s vlastními emocemi a naučil se tolerovat vlastní nejistotu. Doporučuji!"

(Michal Kašpar, peer pracovník)

  

"Díky MODI jsem se naučila dívat se na životy lidí z širší perspektivy."

(Andrea, sociální pracovnice)

"Účastníci a facilitátoři MODI mi ukázali jiný pohled na sebe sama, v něčem pravdivější a laskavější. Ve výcviku a v našem projektu jsme začali cestu hledání nových způsobů, jak utvářet vztahy s druhými lidmi, na které nás provází radost z objevování toho, co tato cesta přinese..." (Katka)

"Do MODI jsem vstupovala, abych se naučila více naslouchat. To se také postupně děje a já na sobě zjišťuji, že jsem mnohem více otevřená různým úhlům pohledu. To má za následek zlepšení komunikace nejen s klienty, ale hlavně s rodinou." (Mirka Slívová, bodyterapeut)


"Možnost vést vnitřní dialog sám se sebou a ostatními mi dala něco, co jsem před tím nepoznal a nezažil. Vzdělávání mi taky dalo kamarády a bezpečný prostor, kde jsem se mohl cítit dobře a otevírat své nitro." (Ladislav Fabian, sociální poradce - terapeut a podporovatel recovery koučování)

"Do výcviku jsem šla s velkou nejistotou, která se projevovala nejen v osobním životě, ale také v pracovní oblasti. Jsem vděčná nejen facilitátorům, ale také všem účastníkům, že jsem tuto nejistotu mohla sdílet a zároveň na ní pevně stavět. Nyní cítím, že vstupuji do dialogu s větší přirozeností a lehkostí, kde již nevěnuji pozornost svému strachu z chyby, ale opravdovému naslouchání a porozumění druhému." (Markéta) 

bottom of page