top of page
Vyhledat

Co je to kolaborativně-dialogická praxe?

Aktualizováno: 6. 2. 2020


Kolaborativní a dialogická praxe jsou směry, které jsou nejen velmi ceněné pracovníky v různých oblastech práce s lidmi na celém světě, ale také celosvětově uznávanými autoritami současné filozofie a sociální psychologie, jako je Kenneth Gergen, John Shotter, nebo Ivana Markova.


Jsou oblíbené po celém světě možná i proto, že pružně reagují na dramaticky změněnou společenskou situaci posledních desetiletí, kdy, ať už jako v pracovním nebo osobním životě, každodenně prostřednictvím nejrůznějších komunikačních prostředků navazujeme často velké množství vztahů a vedeme spoustu rozhovorů s lidmi z nejrůznějších kultur, vyznávajících nejrůznější hodnoty a životní styly. V této pestré směsici si pracovník těžko osvojí jednu metodu rozhovoru, kterou potom bude úspěšně aplikovat na všechny.


Kolaborativní a dialogická praxe ukazuje, jak je možné s každým člověkem začínat a rozvíjet rozhovor, který jsme předtím ještě s nikým nevedli. Ukazuje, jak se můžeme od klientů, studentů, kolegů a pacientů učit a jak i je můžeme do procesu učení vtáhnout. Je to jednoznačně způsob práce, který staví na silných stránkách a vlastních zdrojích každého člověka jako jedinečné bytosti.Comments


bottom of page