JAK SI USNADNIT VÝUKU:

NOVÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE VAŠÍ TŘÍDĚ (DĚTSKÉ SKUPINĚ)

workshop 28.-29.10.2021

Dvoudenní workshop vedený inovátorem vzdělávacích systémů Loekem Schoenmakersem, Ph.D. (NL) je určen pracovníkům ve školství - ředitelům škol, učitelům, asistentům, školním psychologům - ale také akademickým pracovníkům, terapeutům, sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, kteří se školami spolupracují.

taylor-wilcox-NTur2_QKpg0-unsplash.jpg
 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

28.-29.10.2021

penzion Zahrada

Cena

při platbě do 11.10.2021: 2.900,- Kč / 112 EUR

při platbě po 12.10.2021: 3.200,- Kč / 123 EUR


Časový harmonogram

čtvrtek 28.10. 9:30 - 17:00

pátek 29.10. 9:00 - 16:30

Tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.

Drobné občerstvení v ceně.

cdc-8LITuYkZRIo-unsplash.jpg
 
cdc-EpMIv296POE-unsplash (1).jpg

ANOTACE WORKSHOPU

Práce ve školství bývá obvykle náročná. Pořád se objevují další věci, které je nutné udělat a vznikají problémy, které je potřeba řešit. Učitelům zpravidla nezbývá nic jiného bež postavit se problémům čelem a vyřešit je. Nic nového, říkáte si, to dělám dnes a denně, celý svůj profesní život! 

Co kdybychom si ale do výuky přizvali partnery? Co kdybyste vy jako učitelé, jako ředitelé nebo jiní pracovníci ve vzdělávání začali maximálně využívat hlasy ostatních, a zejména vašich žáků a studentů? Výzkumy přesvědčivě dokazují, že pokud děti/studenti dostanou hlas, začnou se proměňovat vztahy, a tím i třídní klima!

Nejen moje zkušenosti vypovídají o tom, že uplatněním myšlenek, které vám tento workshop přinese, se život ve vaší třídě (dětské skupině) dramaticky změní. Tak například "problém šikany" přestane být pouze záležitostí učitele, šikanujícího a oběti. "Nedostatek motivace a soustředění" již není pouze záležitostí žáků. Když budeme rozvíjet myšlenku partnerství ve výuce a zapojíme všechny kolem nás k vytváření lepší budoucnosti v našich třídách, problémy s chováním se mohou začít dramaticky měnit. Učitel si po osvojení tohoto přístupu nejen dokáže lépe poradit se složitými problémy ve třídě (dětské skupině), ale zároveň jich nemusí řešit tolik.

V tomto dvoudenním workshopu se budeme podobnými myšlenkami zabývat a naučíme se využívat praktické aktivity ve třídě, které zvýší účast dětí na zdokonalení vaší výuky. Po těchto dvou dnech budete odcházet s mnoha novými nápady, jak se vypořádat s překážkami, kterým jako pedagog musíte čelit.

 
Loek.png

LOEK SCHOENMAKERS, PH.D.

Pokud by mělo Loeka Schoenmakerse vystihnout jen jedno slovo, bylo by to nejspíš: sjednotitel. Ve svém životě, v práci, doma i v zahraničí Loek znovu a znovu objevuje, že udržitelný svět a udržitelná změna vyžaduje zlidšťování procesů, jakými se změny dějí. Tam, kde v dnešní době stále dominuje paradigma vytvořitelného a kontrolovatelného, ​​předvídatelného (vzdělávacího) světa, kde jsou lidé vnímáni jako nástroje změny a výkonu, je posun k novému paradigmatu stále potřebnější. Od individualistické orientace ke vztahové orientaci, kde lidé konstruují realitu, svět nebo se mění společně s ostatními na základě propojení a dialogu. Poskytování prostoru pro improvizaci, pro reflexi a reflektující praxi.


Základem Loekovy tvorby jsou myšlenky sociálního konstrukcionismu. Postavit lidi do centra změnových procesů. Díky tomu, že jsou lidé viděni, slyšeni a oceňováni, že je ceněn jejch hlas a že mají vliv na tyto procesy, se začínají posunovat a zůstávají v pohybu. Interakce mezi lidmi vytváří realitu. Dát změnám smysl, vidět a udržovat smysl v procesech změn zvyšuje šanci na udržitelnost. Jde o ocenění, budování mostů, spolupráci a dialog. Udržitelnost udržitelnosti je vnímána jako dynamický koncept.


Loek si vybudoval mnoho zkušeností v různých rolích, jako je učitel školy, ředitel školy, konzultant pro školy, inovátor vzdělávání, koordinátor, lektor v mnoha vzdělávacích projektech v Nizozemsku i v zahraničí v zemích jako Belgie, Surinam, Aruba, Česká republika a Slovensko. V současné době pracuje částečně pro vlastní společnost Appreciate Change work-s a částečně na nejlepší nizozemské vysoké škole pro pedagogy v rámci tří magisterských programů, superviduje studenty v jejich závěrečném vzdělávání, vede kurzy pozitivní psychologie. Od srpna 2021 stojí Loek u zrodu nového hnutí založeného na sociálně konstrukcionistické praxi a výzkumu, je to pro něj vzrušující dobrodružství, v němž se vyvíjejí nové metody výzkumu učitelů.


V roce 2011 Loek dosáhl titulu PhD v sociálních vědách.