top of page
horizonty_2014_21.jpg

DIALOG: NÁSTROJ POZITIVNÍ ZMĚNY V CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A "ROZPOUŠTĚNÍ" PROBLÉMŮ VE ŠKOLE

kurz s akreditací MŠMT 

3.-4.11.2023 (prostory Veterinární univerzity Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole)

Skupina Narativ vás srdečně zve na dvoudenní kurz o dialogickém přístupu ve vzdělávání vedený Loekem Schoenmakersem, Ph.D. (NL). Kurz je určen zejména pracovníkům ve školství - ředitelům škol, učitelům, asistentům, školním psychologům - ale také akademickým pracovníkům, terapeutům, sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, kteří jsou zapojeni do vzdělávacích procesů.

Cíl kurzu:
Podpořit pedagoga v jeho snaze o co nejlepší vzdělávání každého dítěte prostřednictvím spolupráce a vytváření příležitostí. Koncept, ve kterém je „dán hlas“ všem, má pozitivní přínos ve výchovně-vzdělávacím procesu, vede k inkluzi každého jednotlivého žáka v kolektivu a přináší mnoho benefitů i samotnému učiteli.
Cílem kurzu je také přiblížit paradigmata, která ovlivňují naše vzdělávání a naše myšlení, otevřít nové cesty, které se objeví, když pedagog naslouchá různorodým „hlasům“ ve vzdělávacím procesu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

3.-4.11.2023

(prostory Veterinární univerzity Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole)

Cena

3.500,- Kč

Slevy:

10% sleva při přihlášení dvou osob z jedné organizace (jedna faktura)

15% sleva při přihlášení tří a více osob z jedné organizace (jedna faktura)

Storno podmínky: Při zrušení účasti do 30.10.2022 vracíme plnou částku, po tomto datu už platbu nevracíme (ale je možné za sebe najít náhradníka).
 

 

Časový harmonogram

pátek 3.11. 9:30 - 17:00

sobota 4.11. 9:00 - 16:30

Tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.

Drobné občerstvení v ceně.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Fotky z loňského kurzu

OBSAH KURZU

Jak můžeme v našich školách a třídách pracovat tak, abychom ovlivňovali chování dětí žádoucím směrem? V tomto kurzu se nejprve podíváme, co je na pozadí toho, že se děti ve třídě a škole chovají určitým způsobem.
Poté budeme objevovat nové metody a možnosti, jak posílit pozitivní chování dětí, ale také jak pracovat s chováním negativním. Existuje spousta možností, co můžeme dělat, a to jak na individuální, tak skupinové a dokonce i na celoškolní úrovni!

Koncept dialogického procesu přináší do školského prostředí možnosti spolupráce mezi
pedagogem a žáky, které jsou pozitivní z pohledu rozvoje kompetencí žáků i interakce mezi
pedagogem a kolektivem žáků, či jednotlivci.

Dialogický přístup pozitivně ovlivňuje chování žáků a má své využití i při řešení problémů ve
škole. Podporou vzájemných dobrých vztahů mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem se
navíc minimalizuje možnost vzniku sociálně patologických jevů, jakým je například tolik
obávaná šikana.

cdc-EpMIv296POE-unsplash (1).jpg

Ohlasy z loňského kurzu

„Velice inspirativní setkání. Společně můžeme budovat laskavější a otevřenější zítřky.“
Dominika, lektorka a speciální pedagožka

„Inspirativní setkání s mnoha podněty pro praxi. Odnáším si nejen zkušenost, ale i energii a naději, že změna je možná a že mohu být její součástí. Možná i nadšení k tomu, přizvat k procesu změny i své kolegy z praxe.“
Michaela

„Kurz Dialog ve školství mne inspiroval ke spolupráci. Otevřel dveře ke společné práci ve školství a naději, že lze díky dialogu a sociálnímu konstruktivismu společně dokázat vytvořit příjemné prostředí pro všechny aktéry vzdělávání.“
Mgr. Nela Beranová, sociální pedagog pro ZŠ

„Změna je možná.“
Ivana, sociální pracovnice

„Ne já, ale my! Spolu to zvládneme! S tím odcházím. Já nejsem problém, ty nejsi problém, problém tu prostě jen je a my budeme spolu hledat řešení. Děkuji za všechny výzvy pro vytváření pozitivních vztahů.“
Kristýna, montessori učitelka

ORGANIZÁTOŘI KURZU

Organizační tým: Veronika Smaženková, Přemek Ulman a Pavel Nepustil ze skupiny Narativ
Držitel akreditace: Spolek Narativ, IČO 03107621, se sídlem V aleji 114/31, 620 00 Brno

logo cerny kruh.jpg

Skupina Narativ dlouhodobě usiluje o rozvoj a pěstování kultury spolupráce a dialogu v různých oblastech práce s lidmi, specificky se potom zabývá šířením tzv. kolaborativně-dialogického přístupu v pomáhajících profesích. Snaží se vytvářet účinnou odpověď na společenské dění a situace, které  jsou doprovázeny omezováním dialogu a spolupráce. Více zde.

bottom of page