top of page
horizonty_2014_21.jpg

DIALOG: NÁSTROJ POZITIVNÍ ZMĚNY V CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A "ROZPOUŠTĚNÍ" PROBLÉMŮ VE ŠKOLE

kurz s akreditací MŠMT 

14.-15.10.2022, Brno, Královopolská 139 (sál ZŠ Labyrinth)

Skupina Narativ vás srdečně zve na dvoudenní workshop o dialogickém přístupu ve vzdělávání vedený Loekem Schoenmakersem, Ph.D. (NL). Kurz je určen zejména pracovníkům ve školství - ředitelům škol, učitelům, asistentům, školním psychologům - ale také akademickým pracovníkům, terapeutům, sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, kteří jsou zapojeni do vzdělávacíh procesů.

Cíl kurzu:
Podpořit pedagoga v jeho snaze o co nejlepší vzdělávání každého dítěte prostřednictvím spolupráce a vytváření příležitostí. Koncept, ve kterém je „dán hlas“ všem, má pozitivní přínos ve výchovně-vzdělávacím procesu, vede k inkluzi každého jednotlivého žáka v kolektivu a přináší mnoho benefitů i samotnému učiteli.
Cílem kurzu je také přiblížit paradigmata, která ovlivňují naše vzdělávání a naše myšlení, otevřít nové cesty, které se objeví, když pedagog naslouchá různorodým „hlasům“ ve vzdělávacím procesu.

Workshop Loek: Welcome

ZÁKLADNÍ INFORMACE

14.-15.10.2022

Brno, Královopolská 139 (sál ZŠ Labyrinth)

Cena

3.500,- Kč

(nabízíme hromadné slevy v případě přihlášení vice osob z jené organizace - více info na e-mailu premysl.ulman@gmail.com

Storno podmínky: Při zrušení účasti do 9.10.2022 vracíme plnou částku, po tomto datu už platbu nevracíme.


Časový harmonogram

pátek 14.10. 9:30 - 17:00

sobota 15.10. 9:00 - 16:30

Tlumočení z angličtiny do češtiny zajištěno.

Drobné občerstvení v ceně.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

IMG_20211029_093348.jpg
Workshop Loek: Text

ANOTACE WORKSHOPU

Jak můžeme v našich školách a třídách pracovat tak, abychom ovlivňovali chování dětí žádoucím směrem? V tomto workshopu se nejprve podíváme, co je na pozadí toho, že se děti ve třídě a škole chovají určitým způsobem.
Poté budeme objevovat nové metody a možnosti, jak posílit pozitivní chování dětí, ale také jak pracovat s chováním negativním. Existuje spousta možností, co můžeme dělat, a to jak na individuální, tak skupinové a dokonce i na celoškolní úrovni!

Koncept dialogického procesu přináší do školského prostředí možnosti spolupráce mezi
pedagogem a žáky, které jsou pozitivní z pohledu rozvoje kompetencí žáků i interakce mezi
pedagogem a kolektivem žáků, či jednotlivci.

Dialogický přístup pozitivně ovlivňuje chování žáků a má své využití i při řešení problémů ve
škole. Podporou vzájemných dobrých vztahů mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem se
navíc minimalizuje možnost vzniku sociálně patologických jevů, jakým je například tolik
obávaná šikana.

cdc-EpMIv296POE-unsplash (1).jpg
Workshop Loek: About

VÍCE O KURZU

​Obsah kurzu

 • Sociální konstrukcionismus a dialogická práce v kontextu českého školství

 • Praktické využití při komunikaci ve školství (dialog s žáky a rodiči na našich školách)

 • Vlastní cesta k dialogické práci ve školní praxi

 • Dialog jako cesta k rozpouštění problémů ve škole

 • Cesty k dialogu ve školním procesu, role pedagoga jako nositele konceptu

 • Reflexe dialogického procesu v pedagogické praxi

Součástí jsou praktické techniky zaměřené zejména na „rozpouštění“ problémů s dětmi na
našich školách skrze „hlasy“ všech zúčastněných, praktické nápady, metody a techniky, jak
podpořit dialogické procesy ve vzdělávání. Lektor přiblíží některé z konkrétních aktivit, které
můžete při práci s dětmi uplatnit – např. kouzelná hůlka, mluvící kamínek, plážový balon,
drama, miniinterview,…


Kurz se dotkne těchto témat a myšlenek:

 • Organizování skupinových setkávání s dětmi ve škole a odvaha naslouchat dětem.

 • Porozumění myšlence, že děti jsou našimi partnery, od kterých se můžeme učit.

 • Pravidelná skupinová setkání jako nástroj růstu školy, žáků i pedagoga.

 • Demokratické momenty ve škole v rozvoji kompetencí žáků i pedagogů.

 • Dialog jako nástroj motivace, cesta k sounáležitosti ale i odpovědnosti.

 • Praktické využití a nácvik aktivit s cílem „rozpouštět problémy“ na základě situací běžných v českém vzdělávacím systému.

 • Metodické vedení na cestě k společnému řešení problému skrze spolupráci.

 • Práce s možnými scénáři na školách, s riziky a benefity.


Krátký záznam z našeho loňského workshopu s Loekem Schoenmakersem „Jak si usnadnit
výuku“, který byl podobný tomu, který nyní chystáme, si můžete pustit zde.

Na minulý workshop nám Loek na naše přání natočil i krátkou pozvánku – podívat se na ni
můžete zde. 

Workshop Loek: Text
Loek.png

LOEK SCHOENMAKERS, PH.D.

Pokud bychom chtěli Loeka charakterizovat jen jedním slovem, bylo by to nejspíš slovo "sjednotitel". Ve svém životě, v práci, doma i v zahraničí Loek znovu a znovu objevuje, že udržitelný svět a udržitelná změna vyžaduje zlidšťování procesů, jakými se změny dějí. Tam, kde v dnešní době stále dominuje paradigma vytvořitelného a kontrolovatelného, ​​předvídatelného (vzdělávacího) světa, kde jsou lidé vnímáni jako nástroje změny a výkonu, je posun k novému paradigmatu stále potřebnější. Od individualistické orientace ke vztahové orientaci, kde lidé konstruují realitu, svět nebo se mění společně s ostatními na základě propojení a dialogu. Poskytování prostoru pro improvizaci, pro reflexi a reflektující praxi.


Základem Loekovy tvorby jsou myšlenky sociálního konstrukcionismu. Postavit lidi do centra změnových procesů. Díky tomu, že jsou lidé viděni, slyšeni a oceňováni, že je ceněn jejch hlas a že mají vliv na tyto procesy, se začínají posunovat a zůstávají v pohybu. Interakce mezi lidmi vytváří realitu. Dát změnám smysl, vidět a udržovat smysl v procesech změn zvyšuje šanci na udržitelnost. Jde o ocenění, budování mostů, spolupráci a dialog. Udržitelnost udržitelnosti je vnímána jako dynamický koncept.


Loek si vybudoval mnoho zkušeností v různých rolích, jako je učitel školy, ředitel školy, konzultant pro školy, inovátor vzdělávání, koordinátor, lektor v mnoha vzdělávacích projektech v Nizozemsku i v zahraničí v zemích jako Belgie, Surinam, Aruba, Česká republika a Slovensko. V současné době pracuje částečně pro vlastní společnost Appreciate Change work-s a částečně na nejlepší nizozemské vysoké škole pro pedagogy v rámci tří magisterských programů, superviduje studenty v jejich závěrečném vzdělávání, vede kurzy pozitivní psychologie. Od srpna 2021 stojí Loek u zrodu nového hnutí založeného na sociálně konstrukcionistické praxi a výzkumu, je to pro něj vzrušující dobrodružství, v němž se vyvíjejí nové metody výzkumu učitelů.


V roce 2011 Loek dosáhl titulu PhD v sociálních vědách.

Workshop Loek: Team

ORGANIZÁTOŘI KURZU

Organizační tým: Veronika Smaženková, Přemek Ulman a Pavel Nepustil ze skupiny Narativ
Držitel akreditace: Spolek Narativ, IČO 03107621, se sídlem V aleji 114/31, 620 00 Brno

logo cerny kruh.jpg

Skupina Narativ dlouhodobě usiluje o rozvoj a pěstování kultury spolupráce a dialogu v různých oblastech práce s lidmi, specificky se potom zabývá šířením tzv. kolaborativně-dialogického přístupu v pomáhajících profesích. Snaží se vytvářet účinnou odpověď na společenské dění a situace, které  jsou doprovázeny omezováním dialogu a spolupráce. Více zde.

Workshop Loek: About
bottom of page