top of page
vinicius-amnx-amano-f9oQZOk9vnk-unsplash

Duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg

Lektor: Ondrej Žiak 

Místo: Ružomberok (SK)

Datum: 23.-24.2.2024

Skupina Narativ a Inštitút dialogických praxí si Vás dovolují pozvat na dvoudenní workshop, který je součástí výcviku v kolaborativně-dialogické praxi, ale je určen i široké veřejnosti, zejména potom:

- pracovníkům v oblasti duševního zdraví (psychiatrům, psychologům, sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám,...)

zájemcům o oblast duševního zdraví

- sociálním a komunitním pracovníkům

- studentům pomáhajících oborů

ANOTACE

Duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg

Ako súvisí duševné zdravie s pocitom súnaležitosti a užitočnosti? S pocitom, že niekam patrím? Je dôraz na komunitu len nový módny trend? Alebo si vystačíme „len“ s rodinou, okruhom pár blízkych?
Čo nám k tomu môže povedať prístup otvoreného dialógu? A čo to vlastne je duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg? Existuje medzi týmito pojmami nejaké prepojenie?


Týmito, a podobnými, otázkami sa budeme zaoberať na 2 dňovej dielni v Ružomberku v rámci programu ICCP „V dialógu“.
Hlavným teoretickým a praktickým východiskom bude inšpirácia prístupom Otvorený dialóg (OD) - Otevřený dialog (otevrenedialogy.cz). Mojim zámerom je, aby nám teória namiesto odpovedí, ako robiť svoju prax, priniesla nové myšlienky, inšpirácie a impulzy, s ktorými sa potom budeme môcť pohrať. Niektoré prijať, iné pretvoriť a niektoré zavrhnúť.


Odpovede na otázky, s ktorými prídeme alebo sa vynoria na stretnutí, budeme hľadať v dialógu. Budeme skúmať náš vzťah k slovám, ktoré zaznejú, a cez to objavovať nové významy a inšpirácie do svojich praxí. Skúsime si rôzne formáty usporiadania diskusie a možno i menej tradičné „módy“ komunikácie so sebou, s druhými aj s okolím, ktoré budú vychádzať z prístupu OD a mojej dialogickej
praxe. Medzi nimi napríklad reflektujúce procesy, intervízie OD, neverbálny dialóg a techniky bdelej pozornosti.


A keďže organické plynutie a istá nepredvídateľnosť sú nutnou ingredienciu živého dialógu, konečná podoba dielne bude vznikať v procese za účastí nás všetkých. A uvidíme kam nás zavedie.

ahmad-dirini-F7Sive0fwIg-unsplash.jpg
ondrej.png

MUDr. Ondrej Žiak

Remeslom som lekár a psychoterapeut. Prax som začal vo veľkej psychiatrickej nemocnici v ČR ako lekár v obore psychiatria. Neskôr ma prilákala práca v komunite a v teréne. Pracoval som ako psychiater a psychoterapeut v multidisciplinárnom terénnom time Zahrada 2000, kde bol Open Dialogue hlavnou metódou práce. Spolu s kolegami sme sa podieľali na rozvoji a zavedení tohto prístupu aj iných tímoch v ČR. Som členom lektorského tímu komplexného psychoterapeutického výcviku a ročných základných kurzoch v Otvorenom dialógu.

Vo svojej súkromnej praxi mentálne pôsobím v centre Synergia Terapia - Priestor pre rozvoj a terapiu ako psychoterapeut.  Zaujímajú ma prístupy,  ktoré podporujú zdravie skrz vlastné splnomocňujúce procesy. S kolegami z oblasti psychológie, rehabilitácie a fyzioterapie sa snažíme rozvíjať myšlienku previazanosti tela a duše na ceste zdravia a celistvosti v individuálnej práci s klientmi a tiež formou vzdelávacích akcií pre školy, komunity, verejnosť aj profesionálov.

jonas-jacobsson-2xaF4TbjXT0-unsplash.jpg

TERMÍN, MÍSTO A CENA

TERMÍN

23.-24.2.2024
 

MÍSTO

Katolická Univerzita 

Hrabovská cesta 1

Ružomberok

CENA

150 eur
Pro účastníky ICCP programu v ČR i SK (běh 23/24) je workshop v ceně programu.

bottom of page