ZROZENI PRO DIALOG

Léčivý dialog s emočně a vztahově zraněnými dětmi

Online workshop, 11.-12. února 2021

organizovaný skupinou Narativ

Jak vytvořit dobré a podpůrné vztahy s dětmi, které zažily nebo zažívají traumatické vztahové zkušenosti?

Dvoudenní workshop vedený Igorem Nosálem, Ph.D. je určen pomáhajícím profesionálům - sociálním pracovníkům, kurátorům, psychologům, učitelům, vychovatelům, terapeutům a dalším.

Také je určen rodičům a nastávajícím rodičům, kteří se zajímají o tajemství vztahové vazby, adoptivním rodičům nebo pěstounům, kteří pečují o děti, které byly opuštěny nebo nebyly bezvýhradně přijaty svými biologickými rodiči, zažily jejich ztrátu, byly vystaveny zanedbávání, týrání, zneužívání nebo zažily jiná vztahová traumata.

sharon-mccutcheon-5BRIjMTKFkU-unsplash.j
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

11.-12.2.2021
prostředí Zoom

Délka: 16 hodin

Cena: 2.100,- Kč

Při platbě do 31.12.2020 cena: 1.900,- Kč!

Pro jakékoliv další informace volejte 608 900 015 (Přemysl Ulman, premysl.ulman@gmail.com)

steve-shreve-olVFFYmAYro-unsplash.jpg
 

ANOTACE WORKSHOPU

Rád bych přizval účastníky workshopu k hledání porozumění vztahovým zraněním v raném vývoji dítěte a ke zkoumání možností nápravy vztahového zranění, které poznamenává životy mnoha dětí, dospívajících i dospělých.


Klíče k porozumění a řešení chci s účastníky workshopu nahlížet skrze tři teoretické perspektivy, které se snažím ve své praxi integrovat (dialogický přístup, na attachment zaměřený přístup, na řešení zaměřený přístup) a skrze sdílení zkušeností a myšlenek i užitečných praktických nástrojů, jak pomáhat dětem, dospívajícím i dospělým cítit se bezpečněji ve svých vztazích v rodině a ve svém sociálním prostředí.

První den našeho workshopu bude věnován významu vztahů a dialogické podobě vztahové vazby a důsledkům nenaplnění bezpečného vztahového spojení v raném vývoji dítě. V druhém dni se zaměříme na možnosti řešení: léčivý dialog a vytváření vztahově bezpečného prostředí, který pomáhá budovat a posilovat bezpečné vztahy s dětmi, ať už jsme v roli rodičů či pomáhajích profesionálů. Hlavní ideou workshopu je naděje v léčivou sílu dialogu při nápravě vztahu.

hannah-xu-0aCQQXmnn-s-unsplash.jpg
 
igor.jpg

IGOR NOSÁL

Ve svém profesním životě jsem se dlouho snažil spojovat dvě cesty, akademickou práci sociologa s živou praxí terapeuta, než jsem se rozhodl pro tu druhou. Jako vysokoškolský učitel sociologie jsem nejdéle působil na katedře sociologie Fakulty sociálních studií MU v Brně (1999-2010), kde jsem mimo jiné vedl kurz sociologie dětství.

Vedle akademického vzdělání zakončeného doktorátem v oboru sociologie jsem postupně procházel výcviky, které mne formovaly jako terapeuta (Logoterapie a existenciální analýza, Možnosti dialogu – mezinárodní certifikát v kolaborativním přístupu, Solution Focused – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – dyadická vývojová psychoterapie).

Ve své současné praxi terapeutické, poradenské, vzdělávací a supervizní se zaměřuji na vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy v rodině a na spolupracující vztahy v týmech pomáhajících profesionálů. Rád využívám a někdy i propojuji tři přístupy - dialogický přístup, na řešení zaměřený  přístup (SF) a dyadickou vývojovou psychoterapii (DDP) – na atachment zaměřenou rodinou terapii.

V rámci projektu reformy péče o duševní zdraví v ČR se podílím na zavádění multidisciplinárního přístupu k dětem s rizikem vzniku duševního onemocnění, spolupracuji s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) na podpoře škol a sociálních služeb při pomoci dětem s náročným chováním. Jako terapeut, rodinný poradce a lektor spolupracuji s organizacemi doprovázejícími pěstounské a adoptivní rodiny.

Jsem členem skupiny Narativ, platformy pro sdílení a šíření kolaborativně-dialogické praxe.