top of page

ZROZENI PRO DIALOG

Jak vést léčivý dialog s dětmi,

které zasáhlo vývojové trauma (kurz s akreditací MPSV)

16.-17. února 2023, Penzion Zahrada, Brno

organizuje skupina Narativ

Dvoudenní workshop vedený Igorem Nosálem, Ph.D. je určen pomáhajícím profesionálům - sociálním pracovníkům, kurátorům, psychologům, učitelům, vychovatelům, terapeutům a dalším.

Také je určen rodičům a nastávajícím rodičům, kteří se zajímají o tajemství vztahové vazby, adoptivním rodičům nebo pěstounům, kteří pečují o děti, které byly opuštěny nebo nebyly bezvýhradně přijaty svými biologickými rodiči, zažily jejich ztrátu, byly vystaveny zanedbávání, týrání, zneužívání nebo zažily jiná vztahová traumata.

sharon-mccutcheon-5BRIjMTKFkU-unsplash.j

ZÁKLADNÍ INFORMACE

16.-17.2.2023

Penzion Zahrada, Brno

Délka: 16 hodin

Předpokládaný časový harmonogram: čtvrtek 9:30-17:00; pátek 9:00-16:30

Cena: 3.200,- Kč

(při účasti 2 a více lidí z jedné organizace sleva 10%)

Zajištěno drobné občerstvení

Absolventi obdrží certifikát s akreditací MPSV od pořádající organizace Narativ - Institut dialogické praxe, z.s.

Pro jakékoliv další informace volejte 608 900 015 (Přemysl Ulman, premysl.ulman@gmail.com)

steve-shreve-olVFFYmAYro-unsplash.jpg

ANOTACE WORKSHOPU

Workshop je určen pomáhajícím profesionálům–sociálním pracovníkům, psychologům, učitelům, vychovatelům, terapeutům a další profesionálům, kteří se snaží vytvořit dobré a podpůrné vztahy s dětmi, které zažily nebo zažívají traumatické vztahové zkušenosti. Také je určen rodičům nebo nastávajícím rodičům, kteří se zajímají o tajemství vztahové vazby, adoptivním rodičům nebo pěstounům, kteří pečují o děti, které byly opuštěny nebo nebyly bezvýhradně přijaty svými biologickými rodiči, zažily jejich ztrátu, byly vystaveny zanedbávání, týrání, zneužívání nebo zažily jiná vztahová traumata. V průběhu workshopu bych rád přizval účastníky k hledání porozumění vztahovým zraněním v raném vývoji dítěte a ke zkoumání možností jejich uzdravování.


První den našeho workshopu bude věnován významu vztahů a dialogické podobě vztahové vazby a důsledkům nenaplnění bezpečného vztahového spojení v raném vývoji dítě. Podíváme se také na cestu úzdravy traumat z dětství skrze léčivý vztah s postojem „PACE“ a afektivně-reflektivním dialogem. V druhém dni se zaměříme na různé praktické možnosti, jak s využitím postoje „PACE“ a A-R dialogu budovat a rozvíjet léčivý vztah s dětmi, ať už jsme v roli rodiče či pomáhajícího profesionála. Bude prostor pro malá cvičení i sdílení. Hlavní ideou workshopu je naděje v léčivou sílu dialogu při nápravě zablokované důvěry ve vztahu.

hannah-xu-0aCQQXmnn-s-unsplash.jpg
igor.jpg

IGOR NOSÁL

Ve svém profesním životě jsem se dlouho snažil spojovat dvě cesty, akademickou dráhu sociologa s živou praxí terapeuta, než jsem se rozhodl pro tu druhou. Ve své současné soukromé praxi terapeutické, poradenské, vzdělávací a supervizní se zaměřuji na vztahy mezi rodiči a dětmi, vztahy v rodině a na spolupracující vztahy v týmech pomáhajících profesionálů. Rád využívám a někdy i propojuji tři přístupy - dialogický přístup, na řešení zaměřený  přístup a dyadickou vývojovou psychoterapii (na attachment zaměřenou rodinnou terapii). Vedle akademického vzdělání zakončeného doktorátem v oboru sociologie jsem postupně procházel výcviky, které mne formovaly jako terapeuta (Logoterapie a existenciální analýza, Možnosti dialogu – mezinárodní certifikát v kolaborativně-dialogickém přístupu, Solution Focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení, Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting – dyadická vývojová psychoterapie). Jsem členem skupiny Narativ , platformy pro sdílení a šíření kolaborativně-dialogické praxe.

bottom of page