top of page
vinicius-amnx-amano-f9oQZOk9vnk-unsplash

DALŠÍ KROKY V DIALOGICKÉ PRAXI: 

ETIKA OTEVŘENÉHO DIALOGU

Lektorka: Eija-Liisa Rautiainen (FIN)

Skupina Narativ

si Vás dovoluje pozvat na workshop určený především pro ty zájemce o přístup Otevřeného dialogu, kteří již mají povědomí o základech a principech dialogické praxe.

Eija-Liisa Rautiainen, Ph.D., která je ve Finsku hlavní lektorkou psychoterapeutických výcviků v Otevřeném dialogu, se v tomto workshopu zaměří na etické otázky a ukáže dialogickou praxi jako bytostně etickou formu práce. 

Workshop bude zároveň spoluutvořen společně s jeho účastníky, kteří mohou přinášet vlastní témata i otázky. Nejedná se tedy o úvodní kurz do dialogické praxe, předpokládá se, že účastníci již budou s Otevřeným dialogem alespoň základně seznámeni.

Workshop bude v angličtině. Tlumočení (konsekutivní) do češtiny zajištěno.

ANOTACE

Další kroky v dialogické praxi: Etika otevřeného dialogu

Otevřený dialog byl od roku 1980 rozvíjen jako přístup, který u uživatelů služeb klade na první místo jejich vlastní sílu k jednání a zve všechny relevantní osoby, aby společně plánovali potřebnou pomoc. Přizváni jsou přitom jak rodinní příslušníci a blízcí, tak další odborníci, společně s člověkem, o něhož si dělají starosti.


Na tomto workshopu se budeme zabývat etickými tématy spojenými s praxí Otevřeného dialogu: jaké volby se snažíme dělat, abychom u druhých lidí respektovali jejich vlastní sílu k jednání? Jaká dilemata se objevují, když pracujeme s celou sociální sítí v krizových situacích? Jaké jsou etické dimenze v praxi Otevřeného dialogu? Jak se v těchto situacích pracuje s mocí? Jak by moc mohla nebo měla být využívána? Jak naslouchat všem různým hlasům, když jsou mezi nimi rozpory a napětí?

ben-white-e92L8PwcHD4-unsplash.jpg

EIJA-LIISA RAUTIAINEN

Finská psycholožka působila dvacet let na psychiatrii pro dospělé jako rodinná terapeutka, v posledních deseti letech pracuje převážně jako supervizorka a školitelka a rodinná terapeutka v soukromé praxi. Jako členka skupiny Dialogic Partners je vedoucí lektorského týmu výcviků v rodinné terapii ve Finsku, na mezinárodní úrovni pak lektoruje přístup Otevřeného dialogu. K tomu pracuje jako supervizorka v rámci dětské a adolescentní psychiatrie a v oblasti sociální práce. Vyvinula párovou terapii pro depresi, aktuálně se nejvíce zajímá o rozvoj dialogických výcvikových procesů.

eija.png
jonas-jacobsson-2xaF4TbjXT0-unsplash.jpg

TERMÍN, MÍSTO A CENA

TERMÍN

20.-21.5.2022
pátek 9:30 - 17:00
sobota 9:00 - 16:30

MÍSTO

knihovna Veterinární univerzity, Palackého třída 1, Brno 
Maximální kapacita: 40 osob

CENA

3.300,- Kč
Pro účastníky Možnosti dialogu (běh 21/22) je workshop v ceně programu.

V případě jakýchkoliv problémů s registrací pište na: info@narativ.cz.
S urgentními dotazy se obracejte na Pavla Nepustila tel. +420 777 916 280

bottom of page