SPOLUPRÁCE A DIALOG VE ŠKOLSTVÍ

Jak podpořit kulturu sounáležitosti

Online workshop, 13.-14. května 2021 (vždy 13:00 - 18:00)

organizovaný skupinou Narativ

Jak mohou učitelé a další zaměstnanci školy využít své silné stránky, zdroje a kreativitu k vytváření dobrých vzájemných vztahů i tam, kde se to zdá nemožné?

Dvoudenní workshop vedený Sylvií London a Irmou Rodriguez z mexického institutu Grupo Campos Elíseos je určen pracovníkům ve školství - ředitelům škol, učitelům, asistentům, školním psychologům - ale také akademickým pracovníkům, terapeutům, sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, kteří se školami spolupracují.

Tématem prvního dne bude vytváření kolaborativního vzdělávacího společenství. Druhý den bude zaměřen na terapeutický model jednoho sezení a jeho aplikaci ve školství. 

taylor-wilcox-NTur2_QKpg0-unsplash.jpg
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

13.-14.5.2021
prostředí Zoom

Vzhledem k jinému časovému pásmu lektorek bude workshop probíhat v odpoledních hodinách (13:00 - 18:00).

Workshop bude konsekutivně tlumočen do češtiny.


Cena: 2.900,- Kč

Poznámka: Je možné se účastnit pouze 1 dne workshopu, v tom případě je cena 1.500,- Kč (uveďte prosím v přihlášce, kterého dne se chcete účastnit)

Pro jakékoliv další informace volejte 608 900 015 (Přemysl Ulman, premysl.ulman@gmail.com)

cdc-8LITuYkZRIo-unsplash.jpg
 

ANOTACE WORKSHOPU

Vzdělávání nejsou pouze učební osnovy. Je nutné, aby si děti osvojovaly takové dovednosti, které jim pomohou navazovat a prožívat vztahy založené na spolupráci a vzájemné úctě a aby si tak vytvářely prostředí, v němž se mohou rozvíjet jako lidské bytosti.


Takové dovednosti pomáhají nejen  předcházet šikaně, ale také podporují atmosféru vzájemné důvěry a pomáhají učitelům i dětem zvládat nové výzvy, jak ve třídě, tak v životě obecně.


Zveme pracovníky nejen z oboru školství, aby si prakticky zažili a osvojili principy “kolaborativně se učící komunity”, tak jak ji představuje Harlene Anderson a Harry Goolishian ve své “kolaborativně-dialogické praxi”.

Představíme také “kolaborativní model jednoho sezení” (Talmon, Bobele, Slive a Rodriguez), jakožto nástroj pro řešení těžkých situací v krátkých rozhovorech. Tento model se dívá na každé setkání jako na celostní terapeutický zážitek, čerpá z motivace ke změně, hledá konkrétní a dosažitelné cíle a využívá aktuální zdroje k dosažení kýžené změny.


Workshop bude kombinací teoretických prezentací, praktických cvičení a živých konzultací, v nichž si účastníci budou moci vyzkoušet a nacvičit představené koncepty, aby je pak dokázali adaptovat do svého vlastního prostředí.

cdc-EpMIv296POE-unsplash (1).jpg
 
Sylvia.jpg

SYLVIA LONDON M.A. LMFT

Terpaeutka, učitelka, konzultantka, supervizorka a koučka
Spoluzakladatelka a spolu-ředitelka Grupo Campos Elíseos  (GCE) v Mexiku
Členství: Houston Galveston Institute (Houston, Texas), Taos Institute, ICCP Board Member, Asociación and  Consejo de Mexicano de  Terapia Familiar (AMTF)
Přednáší na konferencích a facilituje workshopy na národní i mezinárodní úrovni

Irma foto.JPG

IRMA (NECA) RODRIGUEZ J. M.A.

Terapeutka, učitelka, konzultantka, supervizorka a koučka
Odborná ředitelka Grupo Campos Eliseos
Členka: Houston Galveston Institute (Texas, USA), Taos Institute, Asociación and Consejo Mexicano de Terapia Familiar. (AMTF)
Přednáší na konferencích a facilituje workshopy na národní i mezinárodní úrovni